Wat

ErgOK

Ergotherapie Op Kindermaat

ErgOK staat voor Ergotherapie Op Kindermaat:


Kinderen hebben heel wat te ondernemen op een dag: op school, thuis, in hun vrije tijd,...  Soms loopt niet alles van een leien dakje, zijn er problemen in het dagelijkse functioneren van uw kind. Ik bied hierbij hulp door  te focussen op 3 pijlers:  uw kind, de activiteit en de omgeving.


Samen bekijken we welke activiteiten moeilijk verlopen, wat belangrijk en haalbaar is voor uw kind en hoe we de omgeving kunnen inschakelen of aanpassen om tot het gewenste resultaat te komen.


Het welbevinden van uw kind staat bij mij voorop. Ik vertrek steeds vanuit de talenten en interesses van uw kind. Deze worden ingeschakeld om ook de moeilijkere zaken aan te pakken.


ErgOK richt zich op:


 • kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar
 • kinderen met algemene ontwikkelingsproblemen
 • kinderen met een specifieke diagnose: DCD, ASS, ADHD, syndroom van Down, hoogbegaafdheid,...
 • kinderen met leerproblemen
 • kinderen  met gedrags- of emotionele problemen
 • gezinnen met vraag naar thuisbegeleiding


ErgOK biedt ondersteuning op vlak van:


 • zelfredzaamheid
 • welbevinden
  • o.a. mindsettraining, werken rond talent, kinderyoga & -relaxatie
 • fijne motoriek
 • schrijfmotoriek (ook typlessen)
 • psychomotoriek
 • spelvaardigheden
 • schoolse vaardigheden
 • uitvoerende functies en werkhouding
 • thuisbegeleiding

ErgOK is beschikbaar:


 • in de eigen praktijk
 • in de MultiMed-praktijk
 • bij uw kind aan huis
 • op de school van uw kind